Informace pro české studenty

Posted on: Sun, 11/27/2011 - 23:09 By: admin

Erasmus klub začal fungovat v dubnu 2010 jako náhrada (nebo možná spíš pokračování) dřívějšího Erasmus klubu, který ukončil svou činnost pár let před tím. Od roku 2012 je klub také součástí celouniverzitního klubu ESN CU Prague.

Členové Erasmus klubu chtějí pomáhat zahraničním studentům přijíždějícím na Přírodovědeckou fakultu UK (nejen v rámci programu Erasmus) s orientací v prvních dnech v Praze a formalitami během studia. Také chceme zahraničním (i českým) studentům nabídnout různé aktivity jako jsou výlety, hry, večírky, setkání atd. Rádi bychom zahraniční studenty co nejvíce zapojili mezi české kolegy a tím zpříjemnili jejich pobyt a zároveň přispěli k vzájemnému poznání. České studenty bychom také rádi motivovali k vlastní účasti na Erasmus programu, nebo jim minimálně dali možnost k procvičení jazykových dovedností.

Co děláme

  • Buddy program
  • Orientační dny
  • Erasmus večery (obvykle v Chladiči, otevřené všem studentům — místním i zahraničním)
  • Městské hry
  • Výlety (jednodenní i víkendové, obvykle do přírody)
  • Christmas party v zimě a Farawell party v létě
  • Semináře pro české studenty o možnostech výjezdu na Erasmus
  • Interní výlet pro členy Erasmus klubu (“teambuilding”)

Jak se přidat

Pokud tě zajímá činnost Erasmus klubu, rádi tě uvítáme mezi námi. Neboj se, že nemáš mnoho času a nebo že neumíš pořádně anglicky — zapojit se můžeš v rozsahu svých možností a schopností.

Můžeš se přijít podívat na Erasmus večer, kde se potkáš s několika organizátory z klubu, s Erasmáky a s lidmi z celé fakulty, které daný večer zaujal. Přijít může opravdu kdokoli a k ničemu se tím nezavazuje :-)

Chceš-li se k nám přidat, vyplň prosím přihlášku do Erasmus klubu. Tak se o tobě dozvíme a budeme tě moci osobně kontaktovat a sdělit ti všechno potřebné. Kontaktovat nás můžeš nejlépe na erasmusclubatnatur [dot] cuni [dot] cz.

Při běžném provozu spolu komunikujeme pomocí e-mailové konference v Google skupinách a sdílíme soubory v Google dokumentech. Fungování našeho klubu je popsáno spolu se všemi odkazy a návody na interním webu Erasmus klubu v Google Webech (dostupné pouze po přihlášení fakultním loginem).

Máme také stránku na Facebooku a skupinu pro daný akademický rok.

Buddy program

V rámci ESN CU Prague je celouniverzitně koordinován Buddy program. Erasmáci přijíždějí do nového prostředí a jsou rádi za pomoc zejména na začátku pobytu v Praze. Dobrovolníci z řad našich studentů jim pomáhají a seznamují je s naší kulturou a jazykem, radí jim při potížích a obvykle se s nimi také skamarádí. Před začátkem každého semestru se zaregistrují zájemci z řad přijíždějících studentů a místních studentů, kteří jsou jim ochotní pomoci.

Pokud se chceš starat o nějakého Erasmáka, vyplň přihlášku do Buddy programu — další informace a odkaz na přihlášku.

Uvítáme každou pomocnou ruku!

Hledáte tu informace o výjezdu na Erasmus?

Sledujte příslušnou část fakultního webu. Náš klub pořádá každoročně semináře, kde čeští studenti — návrátilci z Erasmu — předávají své zkušenosti, jinak ovšem výjezdy na Erasmus v náplni naší činnosti nejsou. Na druhou stranu většina členů na Erasmu byla a nebo se chystá, takže v naší společnosti je mnoho příležitostí k hovoru na toto téma ;-)